Lansering av det första distriktssjukhuset i Ghana

Lansering av det första distriktssjukhuset i Ghana

Som MondeVerde tidigare har rapporterat om så har hälsoministeriet i Ghana och NMS Infrastucture Ltd, ett konsortium av flera leverantörer, tidigare slutit ett avtal om uppbyggnad av sex nya sjukhus i Ghana i Afrika. Under processens gång så har ytterligare ett distriktssjukhus tillkommit i planen. Projektet med nya sjukhus har varit ett mycket omfattande biståndsprojekt, […]

Läs mer
Stark framgång för LED-belysning på marknaden

Stark framgång för LED-belysning på marknaden

Snart kommer LED-belysning inte längre endast vara ett smart val. LED kommer att bli en standard inom belysningslösningar. General Electric (GE) meddelade nyligen att de kommer att upphöra med tillverkningen av lysrörslampor i slutet av år 2016. Enligt en rapport i Radiant Insights förväntas marknaden för LED-belysning växa med 45 % per år fram till år 2020. Marknaden för […]

Läs mer
Dagsljusvit och uppiggande belysning på kontoret

ICA Logistik i Borlänge investerar i uppiggande belysning

ICA Fastigheter är ett av Nordens största fastighetsbolag inom detaljhandel. Den övergripande uppgiften är att säkra ICA Gruppens långsiktiga behov av rätt lokaler på rätt platser i de länder de är verksamma. Vid distributionscentralen i Borlänge identifierade man ett behov av att byta en stor del av belysningsarmaturerna inne på transportkontoret, i omklädningsrum, korridorer, vilorum […]

Läs mer
Människan och Ljuset

Människan och Ljuset

Ljuset är den mest kraftfulla mekanismen för att reglera människans dygnsrytm. Ljuset har förmågan att ge energi, att verka avslappnande, att pigga upp samt öka den kognitiva prestandan och humöret. Människan har i nästan 70 miljoner år utvecklats i harmoni med jordens naturliga dygnsrytm och ljusets växlingar under dygnet. Dygnets och ljusets variation styr därför vår […]

Läs mer
GMT CNC Machining gör en energibesparing med 67 %

GMT CNC Machining gör en energibesparing med 67 %

GMT CNC Machining, Portsmouth i England, är ett familjeägt företag som specialiserat sig på att tillverka avancerade metalldelar till olika kunder. De har specialiserat sig på att använda avancerade datorstyrda (CNC-styrda) fleroperationsmaskiner och svarvar. Företaget, med över 45 års erfarenhet i branschen, är en uppskattad leverantör hos sina kunder. Efter att ha flyttat verksamheten till en större anläggning […]

Läs mer
Fastigheten Syllen 4 får ny miljövänlig och energieffektiv belysning

Fastigheten Syllen 4 får ny miljövänlig och energieffektiv belysning

FastPartner AB äger och förvaltar fastigheten Syllen 4 i Årstadal. Efter en gemensam genomgång av fastighetens allmänna utrymmen så som garage, utomhusbelysning, entréplan med mera tog MondeVerde fram ett förslag till ny belysning i samtliga utrymmen. Förslaget kompletterades med en miljö- och energibesparingskalkyl samt Energimyndighetens LCC- kalkyl. Förslaget innefattade även demontering och bortforsling av de befintliga […]

Läs mer
Tandläkarklinik väljer MondeVerdes LED-panel

Tandläkarklinik väljer MondeVerdes LED-panel

Karlaklinken, i Stockholm, är en tandläkarklinik som är specialister på bl.a. käkkirurgi. När kliniken expanderade med ett ytterligare behandlingsrum så var önskemålet att ha en högklassig belysningslösning. Höga krav ställdes att allmänbelysningen skulle ge en hög ljusnivå med möjlighet till cirka 1000 lux i nivå vid patientens huvud och samtidigt vara miljövänlig och med låg […]

Läs mer
JP Sport & Fitness Club installera smart LED i squashhallar

JP Sport & Fitness Club installerar smart LED i squashhallar

JP Sport & Fitness Club ligger i Dorset County, England. Klubben har funnits i över 25 år och är mycket populär bland lokalbefolkningen för bl.a. sina fina squashhallar. Dock var den befintliga belysningen på squashbanorna av dålig kvalité och krävde regelbundet underhåll. Målet var att hitta en effektiv belysning som hade en lång livslängd, bra ljusnivå […]

Läs mer
Energisnål belysningslösning till ADDvise kontor

Energisnål belysningslösning till ADDvise kontor

ADDvise är Sveriges ledande leverantör av utrustning till laboratorier och forskningsenheter. Företaget har nyligen flyttat in i sitt nya kontor vid Gärdet i Stockholm och ville ha en energisnål belysningslösning. ADDvise fick möjligheten att med MondeVerde, på ett tidigt stadium, utvärdera olika belysningsalternativ och prova olika färgtemperaturer på ljuset från armaturerna för se vad som […]

Läs mer
Energimyndigheten ger ekonomiskt stöd för energikartläggning

Energimyndigheten ger ekonomiskt stöd för energikartläggning

Energimyndigheten ger ekonomiskt stöd för energikartläggning i små och medelstora företag. Om ditt företag vill minska företagets energianvändning samtidigt minska kostnaderna så går det att få ekonomiskt stöd för att göra en energikartläggning. Kartläggningen ger svar på hur mycket energi som används för att driva företagets verksamhet och hur man kan energieffektivisera. Företagen får förslag […]

Läs mer
Smart LED-belysning i Greenparks parkeringsgarage

Greenpark skapar miljövänligare och säkrare parkeringsgarage

Greenpark har som målsättning att skapa miljövänligare och säkrare parkeringsgarage. Företaget vill förbättra vistelsemiljön genom att öka ljusnivåerna. Det skapar en säkrare miljö för Greenparks kunder då synbarheten ökar och mörka prång och hörn blir lite ljusare. I parkeringsgaraget på Luftskeppsgatan, i Skarpnäck utanför Stockholm, fanns ett antal gamla lysrörsarmaturer med 2×36 watt lysrörsljuskällor. Armaturerna och […]

Läs mer
Bättre och smartare LED-belysning på parkeringen

ICA byter till energisnål och miljöförbättrande teknik

I sin strävan att spara energi och förbättra belysningen så byter ICA till en energisnål och miljöförbättrande teknik. På ICA Fastigheter, som ansvarar för bland annat distributionscentraler och centrallager i Sverige, så har man beslutat sig för att använda LED-teknik med alla dess fördelar. Den gamla belysningen, med 125 watt kvicksilverljuskällor, förbrukade mycket energi och kostade relativt […]

Läs mer
MondeVerde stödjer Naturskyddsföreningen

MondeVerde stödjer Naturskyddsföreningen

MondeVerde stödjer Naturskyddsföreningens arbete med att bevara värdefulla skogar. Genom bidrag är vi med och räddar skyddsvärd skog och dessutom bidrar till att organisationen skall kunna jobba vidare för en ny, bättre skogspolitik som skyddar skogens alla värden. Det ligger i vår värdegrund att vara med att bevara världens naturtillgångar och att Sverige uppnår både […]

Läs mer
MondeVerde öppnar försäljningskontor i Göteborg

MondeVerde öppnar försäljningskontor i Göteborg

MondeVerde öppnar försäljningskontor i Göteborg. Från den 1 november så är vår ansvarige Magnus Löfwenius på plats. Magnus har en lång erfarenhet av att bygga upp och vårda kundrelationer. Han kommer närmast ifrån finansvärlden, TeliaSonera Finance, och har även en gedigen bakgrund inom en rad olika teknikbolag som t.ex. Motorola, Telenor/Bredbandsbolaget och Telia. Magnus kommer […]

Läs mer
Bättre belysning på tennisbanan

Utmärkt belysning på tennisbanan i bostadsområde

I Örebro ville kommunen ha bättre belysning på tennisbanan vid Längbrogatan. Tennisbanan är egentligen en kombinerad tennis- och basketplan utomhus som ligger i ett bostadsområde i centrala Örebro. Kommunen ville förbättra möjligheterna för lek- och fritid men samtidigt ha en belysning som inte kostar så mycket i drift och underhåll. Önskvärt var att belysningen endast belyser […]

Läs mer
Englands största mejeriföretag får förstklassig belysning i nytt höglager

Englands största mejeriföretag får förstklassig belysning i nytt höglager

Dairy Crest är ett av Englands största mejeriföretag och tillverkar förutom mjölkprodukter även ost och smör. Företaget har valt att använda vår Smart LED™-belysning i flera olika delar av företaget, i produktion, i personalutrymmen mm. När de nu skulle bygga ett nytt höglager så ville de även där ha en energieffektiv belysningslösning. I lagergångarna eftersträvades […]

Läs mer
Smart LED­-belysning på lokalgata

Smart LED™-belysning på lokalgata i Marieberg

I Marieberg utanför Örebro har man beslutat att använda vår Smart LED™-belysning på lokalgata. Här har Örebro kommun förbättrat gång- & cykelmöjligheterna vid Mobackavägen genom att förlägga gång- & cykelvägen parallellt med bilvägen. Genom detta så var tanken att belysa bilvägen samt gång- & cykelvägen från samma belysningsstolpar och på så sätt spara in stolpar och framdragning av el till två separata […]

Läs mer
Energisnål LED-belysning i Fisher Clinicals höglager

Fisher Clinicals höglager har ny effektiv miljöbelysning

Fisher Clinical Services är ett av världens största företag inom medicinsk teknik och tjänster. Företaget har fastigheter och produktionslokaler över hela världen. Vid deras produktionsenhet i Horsham, södra England, så har företaget byggt ett nytt höglager med en lokalyta på 92 504 m3. I denna byggnad så ville de även där ha en energieffektiv belysningslösning. I lagergångarna eftersträvades […]

Läs mer

MinO-LED lyser upp levande vägg i LUSH-butik

LUSH lanserades år 1995 och har idag över 900 butiker i över 50 länder runt om i världen. Företagets affärsidé är att göra högkvalitativa produkter från ekologiska ingredienser som inte testas på djur. I en LUSH-butik så använder man vår Smart LED™ för att lysa upp en vägg gjord av levande gröna växter. Den nya […]

Läs mer
energisnålaste datahall

Teracom väljer MondeVerdes Smart LED™ i Kaknästornets nya datahall

När Teracom bygger sin allra modernaste och energisnålaste datahall i deras flaggskeppsbyggnad Kaknästornet så väljer man produkter av utmärkt kvalitet. Det är viktigt att kylanläggningar, krafttillförsel, reservkraft och rack till servrar och videoutrustning håller högsta kvalitet och är energieffektiva och miljövänliga. Att även belysningen är energieffektiv är viktigt. Kravet på belysningen i hallen är 750 lux […]

Läs mer